วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ไม้ประดับ

ดาด ตะกั่ว
พรมเขียว
ใบ นาค
ลิ้น มังกร
ลิ้น มังกรสั้น
อา กาเว
วาสนา มังกรหยก
หวายเขียว
ไผ่ฟิ ลิปินส์
กวนอิม
ประกาย เงิน
วาสนา อธิฐาน
เข็มสามสี
ยูคคา
แพงแพว แดง
ฟิโล เดนดรอน
พลู ฉีก
เด หลี
เงิน ไหลมา
พลู ด่าง
บอน สี
สาว น้อยประแป้ง
หนวด ปลาหมึก
เล็บ ครุฑช่อสะเดา
สน ฉัตร
สับปะรด
สับปะรด เทศ
ก้าม ปูหลุด
หัว ใจสีมวง
ปรง
เฟิร์น ตีนตะขาบ
โกสน
ฤาษีผสม
สายกนก
โปร่ง ฟ้า
แก้ว หน้าม้า
หมาก ผู้หมากเมีย
ลิ้น
ม้าลาย
เศรษฐี เรือนใน
แวว มยุรา
ไทร ย้อยใบแหลม
ยาง ใบซอ
ยาง อินเดีย
จั๋ง
เต่า ร้าง
ปาล์ม พัดยุโรป
ปาล์ม ไผ
ปาล์ม ขนนก
เตย หอม
เป็ปเปอร์ โรเมีย
สน คริสต์มาส
เฟิร์น เขากวาง
เฟิร์น ข้าหลวง
กาแฟ
นก กระทา

ไม่มีความคิดเห็น: